Sistemul de management al calităţii SR EN ISO 9001:2008

Certificare a sistemelor de management al calitatii/ de mediu OCSM-CM-AFER

Organismul pentru certificarea conformitaii sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale OC-SMSSO-AFER