Organismul pentru certificarea conformitaii sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale OC-SMSSO-AFER